Szakirányú (posztgraduális) továbbképzéseink

Felvételi iroda

+361/323-1070*204

Ugrás


Coach - üzleti edző
A coaching kifejezés, mely angolul edzést jelent, a szervezetekben folyó munkához és a teljesítmény javításához kapcsolódó segítő tevékenység. Egyrészt tudás-transzfert biztosít, a nagyobb tapasztalattal rendelkező átadja ismereteit, segíti a fejlődést. Másrészt a hangsúly a változáson van, a képességek felszínre hozatalán, a hatékonyabb működésen. A coaching és a tanácsadás között vannak átfedések, mindkettő az egyén erőforrásainak összpontosítását célozza, egy adott területen.


Bővebb szakleírás

Felvételi iroda

+361/323-1070*204

Ugrás


Marketing menedzser

A marketing menedzser a különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végez marketingtevékenységet. Marketing stratégiát alakít ki, különböző szervezeteket, folyamatokat és programokat irányít, kapcsolatot tart belső és külső szervezetekkel. Kreatív gondolkodásával és ötleteivel kitalálja egy cég piacpolitikai lépéseit, például egy új termék bevezetését vagy egy új szolgáltatás megjelenését. Megszervezi a marketing területen dolgozó munkatársai munkáját, miközben folyamatosan motiválja őket.


Bővebb szakleírás

2017-es KERESZTFÉLÉVBEN indított

alapszakok

Felvételi iroda

+361/323-1070*204

Ugrás


Emberi erőforrások
Az Emberi Erőforrások szak olyan tudást kínál a hallgatóknak, amelyben az gazdasági életre és az emberi viselkedésre vonatkozó ismeretek ötvöződnek. A képzés célja, hogy széleskörű alapokat nyújtson a közgazdaság- és a magatartástudományok területén, melyekre a későbbiekben is építeni lehet. Nem csak tudást adunk át, de készségeket is fejlesztünk, a problémamegoldás, kommunikáció, konfliktuskezelés, és a mediáció területén. Képzésünk gyakorlatorientált, oktatóink az üzleti és a tudományos életben egyaránt elismert szakemberek. Szintén a gyakorlati jelleget erősítik azok a találkozók, melyek keretében cégek humán erőforrás vezetői és vezérigazgatói beszélnek a szakma kihívásairól, az emberi erőforrás menedzselés aktuális kérdéseiről, módszereiről.


Bővebb szakleírás

Felvételi iroda

+361/323-1070*204

Ugrás


gazdaságinformatikus

A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő informatikai vonatkozású problémák megértésére és megoldására. Rendelkeznek tehát a mai gazdasági környezetben szükséges közgazdasági ismeretekkel és az üzleti tevékenység viteléhez szükséges informatikai tudással is. A szak elvégzése után a szakemberek képesek az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére.


Bővebb szakleírás

Felvételi iroda

+361/323-1070*204

Ugrás


gazdálkodási és menedzsment

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Természetesen a mikro- és makroökonómiai folyamatok megismerése, a közgazdaságtani alapok és a társadalomtudományi ismeretek egyaránt fontosak a későbbi munkavégzéshez, ám az inkább módszertani jellegű kurzusoknak is különös jelentőségük van ezen a szakon.


Bővebb szakleírás

Felvételi iroda

+361/323-1070*204

Ugrás


Kereskedelem és marketing

Miért vesszük meg, amit kínálnak nekünk? Hogyan adjunk el termékeket, márkákat, eseményeket a fogyasztóknak? Hogy reklámozzunk és hogyan ne? Mitől sikeres az egyik vállalat, és mivel tehető még sikeresebbé a másik? A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Bővebb szakleírás

Felvételi iroda

+361/323-1070*204

Ugrás


Pénzügy és számvitel

A képzés folyamán az elméleti szaktudás megszerzése mellett az oktatók rendkívül magas képzettsége és szakmai elismertsége arra is garanciát jelent, hogy a mindennapi élethez elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagodjanak a hallgatók. A végzett szakemberek így a jól megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában kiemelkedő minőségű munkára lesznek alkalmasak a gazdasági, pénzügyi élet számos területén. Szaktudásukat sikerrel hasznosíthatják vállalkozásoknál, pénzintézeteknél vagy akár költségvetési intézményeknél, továbbá kellően felkészülten folytathatják tanulmányukat mester szakon.


Bővebb szakleírás


SEGÍTSÉG SZAKVÁLASZTÁSHOZ

Hogyan válasszon szakot? A szakválasztás alapvető jelentőségű, azonban sokan vannak, akik nem tudják, esetleg nem merik eldönteni, hogy valójában melyik szak való nekik. Amennyiben Ön is eme személyek közé tartozik, akkor a következő tanácsaink hasznos segítséget fognak nyújtani.

 

PLUSZ PONTOKAT SZERETNE A FELVÉTELIJÉHEZ?

Megoldás: Atalanta! B2 nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok gimnazisták és szakközépiskolások számára az Atalantában!

 


 

Diplomamentő program


Aktualitások


Felvételi iroda

  (06 1) 323-10-70*204
 (06 30) 994-32-08
  


Központi elérhetőségeink

  1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  (06 1) 323-10-70
  

Tanulmányi hivatal

  (06 1) 323-10-70*204 
 (06 30) 994-32-08
  

Rektori hivatal

  (06 1) 323-10-70*522